DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (KỲ THI THÁNG 10/2019)

11/11/2019
TN_1
TN_2
TN_3

LƯU Ý: 

1/ HỌC SINH KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN, NẾU CÓ SAI SÓT PHẢN HỒI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO.

2/ HỌC SINH TRONG DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NỘP VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO 01 TẤM HÌNH 3x4 (CHỤP TRONG VÒNG 3 THÁNG) ĐỂ DÁN LÊN BẰNG TỐT NGHIỆP, PHÍA SAU GHI HỌ TÊN, NGÀY SINH, LỚP.

Ý kiến bạn đọc