CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên file Ngày đăng Size Lượt tải Tải về
CTĐT ngành Quản lý đất đai 04/01/2021 148.3 KB 0 Download
CTĐT ngành Kế toán doanh nghiệp 04/01/2021 144.1 KB 0 Download
CTĐT ngành Tin học ứng dụng 04/01/2021 123.2 KB 0 Download
CTĐT ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 04/01/2021 157.3 KB 0 Download
CTĐT ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 04/01/2021 147.7 KB 0 Download
CTĐT ngành Điện công nghiệp và dân dụng 04/01/2021 150.9 KB 0 Download
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực 04/01/2021 164.9 KB 0 Download
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 04/01/2021 160.7 KB 0 Download
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm 04/01/2021 167.2 KB 0 Download