Thông báo

29/03/2020
 Thực hiện theo Công văn số 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm thông báo tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh toàn trường do dịch bệnh Covid-19 (chủng mới của virus Corona) đến hết ngày 03/5/2020.
23/03/2020
Thực hiện theo Công văn số 888/UBND-VX ngày 13/3/2020 của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm thông báo kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh toàn trường do dịch bệnh Covid-19 (chủng mới của virus Corona) đến hết ngày 05/4/2020.