DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (KỲ THI THÁNG 7/2019)

07/08/2019
tn1
tn2_1
tn3_1
tn4_1
tn5_1

 

LƯU Ý: CÁC BẠN HỌC SINH TRONG DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NỘP VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO 01 TẤM HÌNH 3x4 (CHỤP TRONG VÒNG 3 THÁNG) ĐỂ DÁN LÊN BẰNG TỐT NGHIỆP, PHÍA SAU GHI HỌ TÊN, NGÀY SINH, LỚP.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc