Mẫu biểu Đào tạo

Tên file Ngày đăng Size Lượt tải Tải về
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp 27/06/2022 0 Bytes 0 download
Mẫu đơn xin tạm ngừng học và bảo lưu kết quả học tập 06/04/2022 0 Bytes 0 download
Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp lần 2 06/12/2021 0 Bytes 0 download
Hướng dẫn làm thủ tục nhập học năm 2021 16/09/2021 0 Bytes 0 download
Mẫu Sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên 26/08/2021 0 Bytes 0 download
Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2021 22/07/2021 0 Bytes 0 download
Mẫu công văn thực tập tốt nghiệp (cập nhật T11/2020) 27/11/2020 0 Bytes 0 download
Mẫu Giấy giới thiệu học sinh thực tập tốt nghiệp (cập nhật T11/2020) 27/11/2020 0 Bytes 0 download
CÁC MẪU BIỂU DÙNG CHO GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO 2019 22/10/2019 0 Bytes 0 download
Phiếu đánh giá bài giảng Tích hợp (2019) 10/05/2019 0 Bytes 0 download
Phiếu đánh giá bài giảng Thực hành (2019) 10/05/2019 0 Bytes 0 download
Phiếu đánh giá bài giảng Lý thuyết (2019) 10/05/2019 0 Bytes 0 download
Mẫu thư cảm ơn đơn vị thực tập tốt nghiệp 08/04/2019 0 Bytes 10 download
Mẫu đề thi tốt nghiệp năm 2018 06/08/2018 0 Bytes 11 download
Mẫu đơn đăng ký học lại/học bổ sung 06/08/2018 0 Bytes 10 download
Mẫu đơn xin chuyển ngành học 06/08/2018 0 Bytes 11 download
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp 06/08/2018 0 Bytes 8 download
Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp 06/08/2018 0 Bytes 8 download
Hướng dẫn công tác thực tập tốt nghiệp đối với học sinh 06/08/2018 0 Bytes 8 download