Cơ sở vật chất

 • Diện tích khuôn viên nhà trường: 19.200 m2. Trên đó đã quy hoạch thành 3 khu riêng biệt.
 • Hệ thống đường nội bộ bằng bê tông, hệ thống thoát nước bằng các mương bê tông lộ thiên, hệ thống cấp nước có 2 nguồn: nguồn nước thủy cục và nguồn nước nội bộ bơm từ giếng ngầm lên tháp chứa.
 • Số lượng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thực tập, thư viện, phòng học lý thuyết, chuyên môn hoá:
  • Phòng thí nghiệm: 05 DT: 300m2, trong đó:
   • 02 phòng thí nghiệm hóa thực phẩm;
   • 03 phòng thí nghiệm điện;
   • Mức đầu tư khoảng 03 tỷ VNĐ.
  • Xưởng thực hành: 04 DT: 1100 m2, trong đó:
   • 01 xưởng thực hành chế biến lương thực thực phẩm;
   • 01 xưởng thực hành điện;
   • 01 xưởng thực hành cơ khí;
   • 01 xưởng thực hành nguội, gò, hàn.
   • Mức đầu tư khoảng: 07 tỷ VNĐ
  • Thư viện: 01 phòng DT: 60 m2; Khoảng 500 đầu sách gồm:
   • Giáo trình;
   • Tài liệu tham khảo;
   • Sách chuyên ngành…
   • Tổng mức đầu tư khoảng 01 tỷ VNĐ
  • Lớp học lý thuyết: 19 phòng DT: 1.200 m2.
   • Tổng mức đầu tư khoảng 07 tỷ VNĐ
  • Phòng học chuyên môn hoá:
   • 01 phòng lab có 32 cabin
   • 03 phòng máy tính, 110 máy.
   • Tổng mức đầu tư khoảng 02 tỷ VNĐ
  • Ký túc xá học sinh: 03 lô nhà DT: 1500 m2, sức chứa khoảng 500 học sinh. Mức đầu tư: 03 tỷ VNĐ
  • Thiết bị giảng dạy: 10 Latop, 07 Projector, 04 Overhead…
  • Internet được trang bị tới phòng học Tin học và các phòng làm việc
 • Cơ sở về giáo dục thể chất và hoạt động văn hóa văn nghệ: Sân, đường tập chạy, sân bóng và hội trường biểu diễn chưa được quy hoạch đầy đủ, chưa có nhà tập thể thao đa năng.