Địa chỉ liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (028) 38.776.919 – (028) 38.756.634

Fax: (028) 38.756.634

Email: lttp.chinhhx@cfi.edu.vn

Website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/